Brandpreventieplan

Gebouwen met een bijeenkomstfunctie, te denken valt aan horeca, kantoren, winkels, scholen etc. zijn bij wet verplicht te zijn voorzien van een brandpreventieplan. Een brandpreventieplan dient als noodplattegrond in geval van calamiteiten, maar belangrijker nog, om mensen voorafgaand aan een eventuele noodsituatie te informeren. Waar is de dichtstbijzijnde brandmeldinstallatie, brandblusser en EHBO-koffer? Maar ook wat de looproute naar een nooduitgang is.

Lamminsvliet stelt dergelijke brandplattegronden voor u op en kan u tevens informeren welke voorzieningen uw gebouw dient te treffen om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Daarnaast werken wij nauw samen met een professional op het gebied van brandbestrijding welke u graag informeert over de toe te passen blusvoorzieningen. Zodanig dat uw woon- en werkomgeving veilig is!