Archeologisch onderzoek

Sommige wijken en stadskernen bevinden zich in een archeologisch gebied. Een gebied welke om historische redenen interessant kan zijn omdat men nieuwsgierig is wat er allemaal in de grond aanwezig is. Rond een oude waterput of langs een oude weg kunnen zo’n plek zijn.

In enkele gevallen stelt de gemeente het verplicht een archeologisch onderzoek te doen. Een deskresearch volstaat in veel gevallen. Wanneer tijdens de deskresearch blijkt dat de grond echt van historische waarde is kan er gekozen worden om een booronderzoek uit te laten voeren. Op verschillende locaties worden monsters genomen welke verder in een laboratorium onderzocht worden. Als uit dit booronderzoek interessante zaken aan het licht komen kan er worden overgegaan op proefsleuven te graven en uiteindelijk eventuele opgravingen.

Lamminsvliet werkt samen met lokale onderzoeksbureaus welke op de hoogte zijn van de geschiedenis van nabijgelegen dorpen en steden.