Asbestonderzoek

Tot 1 juli 1993 was asbest een veel gebruikt bouwproduct vanwege zijn sterke en brandwerende eigenschappen. Echter is het gebruik van asbest verboden geworden doordat de kleine stofdeeltjes welke ontstaat bij de verwerking ervan schadelijk zijn voor mens en milieu.

Omdat asbest zo schadelijk voor de gezondheid is, is het verplicht bij ieder sloopplan van een bouwwerk voor 1993 een asbestinventarisatierapport toe te voegen.

Lamminsvliet werkt samen met een lokale professional op het gebied van asbest. Hij onderzoekt de te slopen onderdelen en neemt monsters van twijfelachtige bouwmaterialen. Het asbestinventarisatierapport wordt na onderzoek nog vaak in dezelfde week na inspectie overhandigd.