Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek bestaat uit twee gradaties: een verkennend bodemonderzoek en een nader bodemonderzoek.

Een verkennend bodemonderzoek heeft als doel meer kennis op te doen van de grond waarop gebouwd zal gaan worden. Wat is de grondweerstand, waar bevinden zich de draagkrachtige lagen en wat is de ondergrondse waterstand? Dit zijn vragen welke de constructeur stelt en belangrijk zijn voor het ontwerp van de fundering welke onder het gebouw dient te komen. Een gedegen funderingsontwerp dient te voorkomen dat er later verzakking en scheurvorming op zal treden. Tevens wordt er bij een verkennend bodemonderzoek gekeken of er verontreinigde stoffen in de grond aanwezig zijn.

Wanneer er verontreinigde stoffen in de grond worden aangetroffen dient er een nader bodemonderzoek verricht te worden. Een nader bodemonderzoek achterhaald welke verontreinigde stoffen er aanwezig zijn en in welke maten. Indien er in hoge mate verontreiniging aanwezig is kan er gekozen worden om de grond te saneren. De grond wordt dan afgevoerd naar een speciaal depot en vervangen door schone grond.

Lamminsvliet laat in het kader van de benodigde constructieve berekeningen sonderingen en andere bodemonderzoeken uitvoeren door derden. Wij werken samen met gerenommeerde lokale bedrijven welke de omgeving en geschiedenis kennen om efficiƫnt en snel te werk te gaan