In de tweede wereldoorlog is er veel gevochten en gebombardeerd. Veel van deze munitie is tijdens de oorlogsvoering gebruikt en ontploft. Echter is een aanzienlijke hoeveelheid munitie welke nog altijd verborgen ligt onder de grond.

Bij het bouwen op sommige kavels kan de gemeente het verplichten onderzoek te doen naar niet gesprongen explosieven. U wilt het uiteraard niet meemaken dat uw huis gebouwd wordt op een niet gesprongen explosief.

Lamminsvliet laat explosievenonderzoeken uitvoeren door een betrouwbare partij welke deze bij vondst tevens kunnen veiligstellen zodat u en uw omgeving geen gevaar oplopen.