Flora & fauna onderzoek

In een dichtbevolkt land als Nederland zijn de ongebruikte vierkante meters schaars. Grond wordt vaak bebouwd, gebruikt als akkers of gemarkeerd als natuurgebied. Wanneer men de intentie heeft in het buitengebied te bouwen betekend dit dat dit ten koste gaat van akkers of natuurgebied.

Wanneer er in het buitengebied gebouwd wordt kan het voorkomen dat de gemeente een flora & fauna onderzoek eist. In een flora & fauna onderzoek maakt een gespecialiseerd bureau verslag van de aanwezige planten en dieren en de impact van het verwijderen hiervan. Het bureau kan dan adviseren hier misschien beter niet te bouwen of een plan maken met een tuin inrichting welke juist ten goede komt van de omgeving.

Lamminsvliet werkt samen met gerenommeerde bedrijven waarbij natuur hun passie is om tot een gedegen onderzoek, advisering en ontwerp te komen.